Bredsig

Kell B. Larsens hjemmeside

Søg

Blogarkiv

TI-Nspire startup

Jeg har længe været generet af TI-Nspires startup. Hver gang den startede op fik jeg beskeden “Vil du erstate eller overskrive eksisterende filer”. Et program der er klogt nok til at løse ligninger af en vilkårlig orden burde vel også kunne huske, hvad jeg valgte sidste gang?

Jeg fik endelig taget mig sammen til at ringe til TI og fik løsningen af dem:
I Filer > Indstillinger > Skift sporg… vælges English (U.S) og derefter afslut programmet
Start programmet igen og skift sproget tilbage til Dansk. Når man starter programmet op igen vil man for sidste gang blive spurgt, om man ønsker at overskrive eller erstate eksisterende filer.

Nødder på tilbud

I min lokale Føtex sælger de pistacenødder fra samme firma i to forskellige udgaver – den lille pose på 200 g til 13,95 og den store pose på 500 g til 39,95…

Hvem køber den store pose??? Kiloprisen for den lille pose er 69,75 kroner pr. kilo, mens den for den store er 79,90 kroner pr. kilo. Selv hvis man netop kun skulle bruge 500 g, så vil man for 1,90 kroner ekstra få 100 g oveni, hvis man køber 3 af de små poser… Jeg så endda den store pose ligge for sig selv et andet sted i Føtex med et lille skilt med “Tilbud” over – men stadig til 39,95 kr. Ikke noget specielt fantastisk tilbud…!

Formlen for succes

I følge Politiken har “den succesfulde pr-mand Mark Borkowski” lavet en formel, der kortlægger chancen for berømmelse. Både på Politikens netavis og i den trykte udgave er formlen gengivet som:

F(T) = B+P(1/10T+1/2T2)

hvor F er berømmelse (Fame), T er tiden opmålt i intervaller på tre måneder. B er berømmelsens oprindelige basis og P (promotion) er de tiltag, der taget til at fremme berømmelsen.

Udover det tvivlsomme i at give spaltesplads til sådan en nyhed, så har jeg to store kritikpunkter ved artiklen…

1) Formlen er forkert!! Ellers retter sagt: den er højst sandsynlig forkert… Det sidste led i parantesen hedder 1/2T2, hvilket jo er lig med T, hvorefter hele parantesen kan reduceres til 11/10T og formlen bliver så F(T) = B+11/10TP. Sandsynligvis skulle den have heddet 1/2T^2 – altså “en halv gange T i anden”. Det kræver et minimum af matematik-viden hos journalisten (Kim Skotte), at regne ud, at der ikke skal stå 1/2T2!

2) Formlen er ubruglig!! Eller retter sagt: Med den viden artiklen giver os, har vi ingen jordisk chance for fx at undersøge hvem blandt to kendisser, der er mest berømt. Den primære årsag er, at vi intet ved om hvilket størrelsesforhold vi skal bruge. Hvis man bare skal sjusse sig frem til en eller anden størrelse på B, P og T, så er det jo klart, at formlen kan bruges på nogle givne kendisser – bare et enkelt konkret regneeksempel havde virkelig hjulpet læseren til at forstå hvordan formlen skulle benyttes. Ellers så kunne man jo ligeså godt have skrevet en artikel om, at berømmelse afhænger af tre faktorer – hvor kendt man er i forvejen (B), hvad man har gjort for at blive mere kendt (P) og hvor længe man har gjort det (T)… Ikke ligefrem raket-videnskab?

Og så kommer det som en overraskelse for mig, at berømmelse er en funktion af tiden – jeg ville nærmere have troet at det var nærmest uafhængigt af tiden… – men at de afgørende variable var størrelsesorden af publikummet for kendissens optræden, men jeg er jo heller ikke succesfuld pr-mand!!!

UPDATE 1: En hurtig Google-søgning viser, at i hvert tilfælde Yahoo også mener, det skulle være t-i-anden til sidst

UPDATE 2: Det viser sig, at Borowski selv har skrevet en artikel i The Guardian i mandags om sin bog, hvor den samme trykfejl (i hvert tilfælde i netudgaven) er tilstede som i Kim Skottes artikel. Hvis denne artikel er kilde fremfor bogen, så kunne det forklare fejlen i formlen.