Bredsig

Kell B. Larsens hjemmeside

Søg

LaTeX

Træt af at bruge Words Equation Editor til at skrive matematik? Så brug LaTeX i stedet!! Her er en lille guide til at skrive matematik med LaTeX (under udarbejdelse!).

Installation af LaTeX

  1. Download MiKTeX fra miktex.org
  2. Start installationen af MiKTeX
  3. Download WinEdt fra winedt.com
  4. Start installationen af WinEdt
  5. Så kører det – nemt, ikke sandt?

Symboler

Her er en liste over de mest anvendte symboler i LaTeX: http://web.ift.uib.no/Fysisk/Teori/KURS/WRK/TeX/symALL.html

Indsætte billeder

Billeder indsættes med kommandoen \includegraphics. Eksempel:

\includegraphics[width=0.7\textwidth]{filnavn.eps}

Hvis filen skal laves direkte til pdf, så bør man bruge jpeg-filer – ellers så brug eps-filer.

Spalter

Man kan lave spalter på en lille del af siden, ved at oprette to minipages ved siden af hinanden. Eksempel:

\begin{minipage}[h!]{0.49\textwidth}
\begin{flushleft}
Tekst
\end{flushleft}
\end{minipage}

Nummerering

Ordnede lister oprettes ved brug af enumerate – uordnede ved itemize. Hvis man ønsker at sætter tælleren til at starte ved noget andet end 1, så kan man bruge addtocounter.

\begin{enumerate}
\addtocounter{enumi}{1}
\item Den her starter med nummer 2
\end{enumerate}

Hvis man ønsker at bruge bogstaver i stedet for tal, så omskriv kommandoen i preamblen

\renewcommand{\labelenumi}{\alph{enumi})}

Pre-formateret tekst
Hvis man ønsker at indsætte preformateret tekst gøres det med verbatim-kommandoen. Enten kan man bruge

\begin{verbatim}
Tekst
\end{verbatim}

eller

\verb+Tekst+

Længere mellemrum
Hvis man ønsker et større mellemrum mellem afsnit, kan det gøres med kommandoen \vspace (vertical-space)

\vspace{2cm}

Vektorer
En vektor (altså et bogstav med en pil over) skrives med \vec{} eller hvis det er en længere tekst med \overrightarrow{}

\vec{a}+\vec{b}
\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}

Selve koordinaterne til vektoren skrives

\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}

Skal vektoren hattes kan det gøres med

\hat{\vec{a}}
\widehat{\overrightarrow{AB}}

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.